robert

31 sierpnia 2016

Brak komentarzy

Home kategoria 8

Superwizja coachingowa

Superwizja coachingowa

Superwizja coachingowa dla coachów i mentorów, 9 września 2016, Komorów, godzina 13:00-18:30

 

Osoby prowadzące: Kalina Grela i Robert Łężak

 

Informacja i zapisy: Magda Piotrowska tel. 667 951 752

 

Superwizja grupowa rozumiana jest w procesie coachingu lub mentoringu, jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego coacha. Wsparcie to polega na prowadzeniu sesji coachingowych z konkretnym klientem lub grupą, lub też w dylematach dotyczących roli zawodowej coacha, lub mentora, przyjętego stylu pracy lub obranej metody.

 

Superwizja grupowa jest prowadzona przez doświadczonego coacha, trenera w zawodzie coacha lub mentora, przeszkolonego w zakresie prowadzenia profesjonalnych sesji superwizyjnych. Coach superwizor stosuje te same narzędzia, metody, techniki, które są charakterystyczne dla jego stylu pracy. Są to na przykład podejście behawioralno-poznawcze, Gestalt, proces work lub inne. Jeśli przedmiotem superwizji jest osobista sfera psychologiczna coacha, coach superwizor powinien również posiadać merytoryczne przygotowanie i uprawnienia w tym zakresie, na przykład studia psychologiczne, szkolenie psychoterapeutyczne itd.

 

Superwizja coachingowa – Program superwizji

 

  • 13:00 – 15:00 Superwizja grupowa
  • 15:00 – 15:15 Przerwa kawowa + poczęstunek
  • 15:15 – 17:00 Superwizja grupowa
  • 17:00 – 17:15 Przerwa kawowa + poczęstunek
  • 17:15 – 18:30 Gość Specjalny – Katarzyna Wojnarowska powie nam, dlaczego warto czytać etykiety na produktach spożywczych?

 

Katarzyna Wojnarowska

Katarzyna Wojnarowska wyjaśni między innymi:

Czy wszystkie „E” w składzie produktu są groźne?

Kwas cytrynowy a kwas askorbinowy?

Wszechobecny glutaminian sodu?

 

 

Merytoryczny obszar superwizji dotyczy wykorzystania i stosowania narzędzi, technik i procedur zgodnie z zasadą ekologiczności i użyteczności, dla dobra klienta coachingu, którego proces coachingowy lub mentoringowy coach/mentor omawia ze swoim superwizorem. Ekologia jest rozumiana, jako potwierdzenie przez obserwowalne wskaźniki, że cele realizowane przez klienta służą zwiększaniu jego ogólnego, lub szczególnego dobrostanu i jednocześnie nie będą w konflikcie z innymi ważnymi celami, lub osobami w otoczeniu klienta, tym samym będą użyteczne dla jego rozwoju. W tym obszarze proces superwizyjny koncentruje się na poziomie: środowiska, zachowania i umiejętności coacha.

Procesowy obszar dotyczy świadomych i nieświadomych mechanizmów towarzyszących coachingowi lub przez niego uruchomionych. Zadaniem coachingu jest zarządzanie takimi elementami zmiany, które w sposób bezpieczny, aprobowany przez klienta i ekologiczny dla jego osoby, oraz otoczenia wprowadzą, za jego zgodą, szybkie, skuteczne i użyteczne zmiany. Co więcej, klient oceni je jako zmiany zwiększające jego dobrostan, zasoby lub umiejętności, w przewidywalnym czasie, czyli będące w związku z coachingiem. W tym obszarze proces coachingu koncentruje się na poziomie umiejętności coacha.

Superwizja grupowa dotyczy postaw, emocji, a także mechanizmów obronnych osobowości coacha uaktywnianych w czasie, lub w zawiązku z prowadzonymi coachingami. Przedmiotem coachingu może być również przeniesienie lub przeciwprzeniesienie, czyli nieświadome rzutowanie emocji, potrzeb i wzorców zachowań klienta na coacha i coacha na klienta. W tym obszarze proces superwizyjny opiera się w znacznej mierze na pracy z przekonaniami, wartościami i tożsamością coacha, lub może sięgać nawet do obszaru zawodowej misji i wizji.

 

Superwizja coachingowa – dwa modele pracy superwizyjnej

 

Indywidualny, gdy dynamika sesji jest bardzo zbliżona do zwyczajowych sesji coachingowych w danym stylu pracy.

 

Zgłoszenie na superrewizję indywidualną odbywa się poprzez osobiste ustalenie terminarza z wybranym coachem supervisorem. Potem wystarczy potwierdzenie obecności i dokonanie płatności przed datą spotkania.

 

Superwizja grupowa, gdy uczestnikami superwizji jest kilku coachów. Każdy, z nich ma prawo do udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i zabierania głosu w czasie sesji. Chętny coach zgłasza swój dylemat, temat lub cel do zrealizowania, który jest przepracowywany z użyciem technik, narzędzi lub procedur charakterystycznych dla danej szkoły, lub podejścia. Uzyskuje informacje zwrotne od wielu osób. Skuteczne jest również użycie psychodramy, w której coach odgrywa swego klienta, zaś inny uczestnik superwizji wciela się w rolę coacha. Sekwencja ta może być wielokrotnie powtarzana. Całością sytuacji zarządza coach superwizor. Skuteczne jest również używanie metod i narzędzi stosowanych w coachingu grupowym.

 

 

 

Prowadzący superwizje:

 

superwizja coachingowa

superwizja coachingowa


Informacja i zapisy: Magda Piotrowska Tel. +48 667 951 752,  magda.piotrowska@normanbenett.pl ul. 3 Maja 11A, Komorów koło Warszawy

 

Łatwy dojazd:

  • Kolejką WKD ze Śródmieścia, 7 minut od peronu kolejki w Komorowie
  • Samochodem: trasa S8 w kierunku Janek, zjazd na Komorów

 

 


0
Dodaj komentarzx
Verified by MonsterInsights